Etusivu | Mallisto | Referenssit | Basic-Pro-Premium | Palvelut | Yritys
FI / EN / RU
TilaPalvelut
TilaPalvelut on innovatiivinen palvelukonsepti toimitilahankkeen läpiviemiseksi. TilaPalvelut on palvelukokonaisuus, jossa toimitilahankkeen tarvekartoitus, sopivien olemassa olevien tilojen kartoittaminen ja välittäminen, tilojen suunnittelu ja toteutus sekä lopullinen muutto johdetaan keskitetysti alan parhaiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Otamme kokonaisvastuun toimitilaprojektin johtamisesta ja sen onnistumisesta.
TilaKartoitus
Tilakartoitus on toimitilahankkeen tärkein vaihe, jossa analysoidaan yrityksen nykytila, tilatarpeet ja toimintaympäristön muutokset. TilaKartoituksen avulla asiantuntijamme selvittävät konkreettisen tilatarpeen, kaluste- ja varustetarpeet sekä tiloihin liittyvät määrälliset ja laadulliset vaatimukset. TilaKartoituksen tuloksena syntyy toimitilahankkeen alustava tilaohjelma, budjetti, tilojen laatutasot ja projektin aikataulu. TilaKartoitus on edullinen tapa saada tilaprojektille alustava hankesuunnitelma.
Tila_palvelut
Tila_kartoitus
TilaVälitys
Kun olemme tehneet perusteellisen TilaKartoituksen, pääsemme hyödyntämään tarkentuneita toimitilaan liittyviä parametrejä ja etsimään yrityksellesi juuri sopiva toimitila, oikeaan hintaan. Kun oikea toimitila on löytynyt, asiantuntijamme auttavat yritystäsi vuokrasopimusneuvotteluissa pääsemään tiloille asetettuihin laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteisiin.
TilaProjektinjohto

Uusiin toimitiloihin siirtyminen on iso projekti mille tahansa yritykselle. Projektipäällikkömme valvoo ja johtaa puolestasi Tilojen suunnittelun ja remontin, hankinta- ja sopimusneuvottelut sekä inventoinnin, kierrätyksen ja muuton toteuttamisen sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Asiakkaan niin halutessa projektipäällikkömme hoitavat vain tiettyä kohdennettua toimitilahankkeen osaa, kuten hankinta- ja sopimusneuvotteluita tai muuton toteuttamisen.

Tila_välitys
TilaSuunnittelu

Suunnittelemme, yhteistyössä alan parhaiden yhteistyökumppaneiden kanssa, yrityksen liiketoimintaa parantavia toimitiloja, joissa työntekijät viihtyvät ja jotka tukevat yrityksen strategiaa ja identiteettiä.

TilaSuunnittelun laajuus määräytyy yrityksen tarpeiden ja Tilan ominaisuuksien mukaan. Suppeimmillaan suunnittelu voi olla tilankäytön tai muuton suunnittelua. Kokonaisvaltainen suunnittelu voi pitää sisällään arkkitehti-, rakenne-, LVISA-, sisustus-, hankinta-, erikois- ja muuttosuunnittelua. Riippumatta suunnittelun laajudesta tuloksena syntyy aina hankkeen tarkka suunnitelma – toimitilasuunnitelma – jossa alustava tilaohjelma, budjetti ja aikataulu tarkentuvat.

TilaToteutus

Toimitilahankkeen toteutusvaiheen suurimpia haasteita on lukuisten tuote- ja palvelutoimittajien työn yhteensovittaminen. Valvomme ja ohjaamme puolestasi koko toteutusprosessin alusta loppuun. Vastaamme suunnitelmien mukaisten töiden toteuttamisesta sovitussa aikataulussa ja budjetissa. TilaToteutus päättyy aina muuttoon, uusien tilojen onnistuneeseen käyttöönottoon ja hankkeen dokumentointiin.

 

Kerro meille toimitilatarpeestasi, me kerromme miten voimme auttaa: 
Tuomas Hyryläinen, toimitusjohtaja
Puh. 050 514 5309
email: tuomas.hyrylainen@tilaan.com

Tila_toteutus